Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău

   Despre noi
SPITALUL ECOMED
este spital privat, de utilitate publică, funcţionând în cadrul S.C. ECOMED S.R.L. Vintilă Vodă, societate cu personalitate juridică înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. J10/7/2004, având ca obiect de activitate asistenţa medicală spitalicească (Cod CAEN 8610) şi asistenţa medicală ambulatorie (Cod CAEN 8622).

Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 lei.
 

 
Spitalul funcţionează în 

comuna Vintilă Vodă, 

str. Principală nr.1, jud. Buzău.   

Modalităţi de acces:

  • cu autoturismul – D.J. 203 K, la 42 Km de Buzău;
  • cu mijloace de transport în comun: microbuz şi/sau autobuz din autogara Buzău Nord (magazinul XXL), respectiv staţia  de autobuz situată la 200 m de intrarea în spital;
  • pietonal – acces din D.J. 203 K
Tel. 0238.509.045;     Fax. 0238.509.045;

Telefoane pentru programări consultaţii şi internări: 

0238.509.045;     0746.02.02.85;     0746.23.63.26 

sau pe pagina noastră de internet la "contactează - ne"

             Acordarea asistenţei medicale de specialitate ambulatorie şi spitalicească bolnavilor cu afecţiuni cronice şi celor care au nevoie de îngrijiri paliative.

Obiective:
1. asigurarea unor servicii medicale calitative superioare altor structuri sanitare similare din judeţ şi din ţară ;
2. îmbunătăţirea bazei materiale pentru desfăşurarea optimă a activităţilor medicale;
3. promovarea calităţii în toate domeniile Clinicii Ecomed;

Istoric: 
         Spitalul Ecomed a fost înfiinţat în anul 2007 din necesitatea asigurării asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii pentru bolnavii cu afecţiuni cronice dintr-o zonă geografică de deal şi munte a judeţului Buzău, a cărei accesibilitate la serviciile Spitalului Judeţean Buzău era foarte dificilă;
            La început a funcţionat cu 14 paturi apoi, creşterea cererii a dus la extinderea spitalului iar necesitatea acordării asistenţei specifice de tip paliativ a impus diversificarea structurii astfel încât în prezent spitalul are un compartiment de spitalizare pentru boli cronice şi unul pentru îngrijiri paliative.

Administrare:
            Spitalul Ecomed este spital privat, aparţinând S.C. Ecomed S.R.L. Vintilă Vodă, societate cu personalitate juridică, administrată de Dr. Mereu Teodora.

Conducere:
           Spitalul este condus de un manager numit de administratorul societăţii şi de un comitet director format din 3 membri.